Zarzad

Przewodnicząca: Anna Wolochacz
Wice-Przewodnicząca: Malgorzata Fazio
Skarbnik: Barbara Grabowska
Sekretarz: Beata Pałka
Byla Przewodniczaca: Dagmara Ulanowska
Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Stelmach-Ciszek,
Marzena Wlodarczyk

 

2011-2018

Przewodnicząca: Dagmara Ulanowska
Wice-Przewodnicząca: Anna Wołochacz
Skarbnik: Katarzyna Stelmach-Ciszek
Sekretarz: Małgorzata Fazio