O Nas

Nasza Organizacja

Federacja Polek w Kanadzie została założona przez Jadwigę Dobrucką w 1956 r. w Toronto, w celu zrzeszenia kobiet polskiego pochodzenia, dla utrzymania polskości i wniesienia pozytywnych wartości do kanadyjskiego społeczeństwa. Charytatywna działalność organizacji jest oparta na demokratycznych i chrześcijańskich zasadach.

W czasie swojej działalności, Federacja rozrosła się do 20 Ogniw na terenie całej Kanady. Federacja jest członkiem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Światowego Zjednoczenia Polek,
The Canadian National Council of Women, oraz The National Citizenship Council. Jesteśmy częścią światowego ruchu kobiecego.

Federacja wydaje biuletyn pt. “Informator”, który pomaga w kontaktach między Ogniwami oraz w wymianie doświadczeń i osiągnięć. Ważnym celem Federacji jest zajmowanie stanowiska w sprawach kobiet i rodziny. Działalność Federacji koncentruje się na polu kultury, oświaty i integracji w społeczeństwo kanadyjskie.

Aby zebrać fundusze potrzebne do realizacji naszych zadań, organizujemy różne imprezy zarobkowe (zabawy, kiermasze, występy).

Przynależność do Federacji to nie tylko praca, ale wspaniała możliwość ciekawych kontaktów, wymiana informacji dotyczących kobiet i ogromna satysfakcja z udanych działań.

Nasze Ogniwo

Ogniwo Nr 24 Federacji Polek w Kanadzie zostało założone w celu zrzeszenia młodych kobiet polskiego pochodzenia z okolic Toronto/Mississauga dla utrzymania polskości i wniesienia pozytywnych wartości do kanadyjskiego społeczeństwa.
Nasza charytatywna działalność oparta jest na demokratycznych i chrześcijańskich zasadach.

Ogniwo Nr 24 swoja dzialalnosc rozpoczelo w marcu 2011 roku i jest kontunuacja siedmioletniej pracy nieistniejacego Ogniwa Nr 22.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *